Amaravati Division

Akola

Radha Kunj Nature Care Agri Tourism Center

Contact- Shri. Arvind Dethe
A / P. Antri – Malakapur,
Tal. Balapur, Dist. Akola
Mobile No. : 9422921244 / 9850626114

Vednandini Agro Tourism Center

Contact-  Shri. Prakash Gopalrao Pohare
At/Post- Kanheri Sarap,
Tal – Barshi Takali,  Dist – Akola

Mobile No. : 9822593921 / 9822593953 / 9822593901 / 9822191268

Yavatmal

Krushi Pratima Agro Tourism Center

Contact-  Shri. Keshav Tukaram Minkar
At / Post – Kotha (Veni)
Tal – Kalamb,  Dist. Yavatmal

Mobile No. : 9168320570 / 8788768826

Prangan Agro Tourism Center 

Contact-  Shir. Shashikant Madhukarrao Durshettivar
21, Laxminagar, At / Post – Kalamb
Tal – Kalamb,  Dist. Yavatmal

Mobile No. : 9841022758 / 9603492202