Mahashtra State Agri and Rural Tourism
Co-Operative Federation Ltd - MART

Nagpur

Mahajan Vavar Agri Tourism Center Contact- Shree.Pankaj Achyutrao Mahajan
54 A,Niv Aparijita Apartments,
Shivajinagar,Nagpur-440010.
Karli(Khapari) Tal-Kalmeshvar, Dist-Nagpur.
. Contact- Mrs.Vijaya Sharad Mandlekar
Sanjivani No.16,NIT Layout
Pardi Kalmeshvar-katol Road,
Trimurtinagar,Nagpur-440022.
Ranwara Agri Tourism Center Contact- Udhamsign Yadav
A/P-Ghorpad,Tal-Katol,Dist-Nagpur
Kinkhede Agri Tourism Center Contact- Shree.Dilip Kinkhede
A/P-Pipala,Kinkhede,Tal-Kalmeshvar,
Dist-Nagpur
Shivpriya Agri Tourism Center Contact- Shree.Dilip Jadhav
A/P-Ketapar,Tal-Kalmeshvar,Dist-Nagpur